Форум "ЧОФРС"

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Автор Тема: Правила змагань з ловлі риби фідером 2019.  (Прочитано 597 раз)

Mihay

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2199
  • Вице-президент ЧОФРС

Правила проведення змагань з ловлі риби фідером

Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення всеукраїнських змагань зі спортивної ловлі риби фідером та встановлюють правила змагань. Правила розповсюджуються на організації і громадян, які проводять змагання зі спортивної ловлі риби фідером або беруть у них участь.
1. Загальні положення

1.1. Змагання зі спортивної ловлі риби фідером (далі - Змагання) пpоводяться з метою визначення кращих спортсменів та команд, підвищення майстеpності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях pізного рівня в даному виді ловлі, пропаганди і популяризації риболовного спорту.
1.2. Команда на офіційних всеукраїнських змаганнях (чемпіонат та кубок України) складається з чотирьох спортсменів та одного запасного спортсмена.
Інформація про запасного спортсмена надається суддівській колегії під час жеребкування зон для першого туру змагань.
1.3. До участі у національних змаганнях допускаються команди, що складаються зі спортсменів, представників різних обласних, міських федерацій. Делегування команд(и) на національні змагання відноситься до компетенції осередку Федерації риболовного спорту, який уповноважений вирішувати таке питання.


2.Організація

2.1. Положення про змагання:
2.1.1. Організація, що проводить змагання:
- вирішує всі питання матеріально-технічного забезпечення і комплектування суддівської колегії (ваги та тара для зважування риби та інші);
- призначає технічну комісію, Головну суддівську колегію, забезпечує охорону змагань і медичне обслуговування;
- забезпечує максимально рівні умови усім спортсменам;
- забезпечує спортсменів стартовими номерами;
- після закінчення змагань на запит представника команди видає команді або висилає поштою таблицю технічних результатів змагань.
- здійснює розмітку зон та секторів;
2.1.2. Положення про змагання розробляється та затверджується організацією, яка проводить змагання. Положення не може суперечити цим правилам.
2.1.3. Положення повинною містити такі розділи:
- мета та завдання;
- керівництво в змаганні;
- термін та місце проведення змагань;
- учасники змагання;
- визначення результатів;
- нагородження переможців;
- витрати;
- зразки заявок.
2.1.4. Положення повинне бути надіслане учасникам змагань або розміщено на офіційному сайті (форумі) Федерації риболовного спорту України (далі - ФРСУ) або іншому джерелі визначеному керівником напрямку в терміни не пізніше ніж за 1 (місяць) місяці до їх початку.
2.2 . Заявка на участь у Змаганні
2.2.1 . Учасники подають заявки організаторам змагань в термін, визначений у положенні. Заявка повинна вміщувати таку інформацію про учасників:
- прізвище та ім`я (повністю);
- рік народження ;
- спортивний pозpяд;
- Віза лікаря про допуск до змагань.
2.2.2. У заявці вказуються прізвище та ім`я тpенеpів. Заявка підписується керівником осередку Федерації риболовного спорту або іншою особою, яка має право підпису, що делегує команду та засвідчується печаткою.
2.2.3. Не пізніше ніж за 1 (одну) годину до жеребкування представник команди (тренер) зобов’язаний подати кінцеву заявку зі складом команди.
2.3. Заявка підписується керівником осередку Федерації риболовного спорту або іншою особою, яка має право підпису та відсилається організаторам засобами зв’язку (поштовим листом, факсом або, як копія, на e-mail адресу, вказану в Положенні про змагання). Заявка на офіційні змагання обов`язково завіряється мокрою печаткою організації, яку представляє команда.
2.4. Організатори змагань, розглянувши заявку, підтверджують/відхиляють участь заявленої команди (спортсмена) у змаганнях, про що повинні сповістити представників команди (спортсмена) не пізніше ніж за 15 днів до початку змагання.
2.5. Суддівська колегія.
2.5.1. До складу суддівської колегії входять зональні судді з розрахунку один суддя на одну зону змагань, головний секретар і головний суддя. Головний секретар може виконувати функції одного з зональних суддів.
2.5.2. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за додержанням учасниками діючих правил та положення про змагання, розподіляє обов'язки серед судів.
2.5.3 . Головний суддя зобов’язаний проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками минулого дня та для погодження матеріалів загально результату, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання головної суддівської колегії за підсумками та загальними результатами дня проводяться спільно з представниками команд.
2.5.4. Головний суддя зобов'язаний :
- перед змаганнями провести нараду та інструктаж суддів;
- припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників;
- розглянути допущені учасниками порушення правил змагань та протести, що надходять, та разом з головною суддівською колегією прийняти рішення;
- після закінчення змагань в термін до 10 днів, здати звіт та протоколи до організації, що проводить змагання.
2.5.5. Головний суддя має право:
- перенести початок змагань за необхідності;
- відмінити або тимчасово призупинити змагання через несприятливі погодні умови;
- проводити переміщення суддів у ході змагань;
- усунути від суддівства суддю, який здійснив суттєву помилку або не впорався з виконання своїх обов'язків;
- відмінити рішення судді, якщо воно хибне.
2.5.9. Головний секретар приймає заявки на участь у змаганні, проводить жеребкування та несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації.
2.5.10. Зональний суддя в зоні перевіряє учасників змагання відповідно до протоколу зони, відповідає за перебігом змагань у зоні, не допускає присутності сторонніх осіб у зоні лову. Після закінчення туру зональний суддя інформує головного суддю про всі порушення правил змагань, допущених спортсменами та зроблені їм попередження.
2.5.11. Зональний суддя в зоні бере участь у зважуванні улову спортсменів своєї зони.
2.5.12 Обов'язки зональних суддів:
- провести контроль прикормки та наживки відповідно до правил;
- перевірити до початку лову та стежити під час лову за належним виконанням спортсменами цих правил, зокрема: засобів лову, оснасток, обладнання та інших пристроїв, що застосовуються спортсменами;
- оцінювати дії спортсменів на відповідність правилам; у разі виявлення порушень, виносити спортсменам попередження, а також інформувати головного суддю для розгляду питання про застосування інших штрафних санкцій;
- Після закінченні туру продовжувати спостереження за уловом спортсменів і до приходу суддів, які проводять зважування, перешкоджати входу в сектор лову сторонніх осіб.

2.9. Вимоги до місця проведення змагань

2.9.1. Змагання зі спортивного лову риби фідером проводяться на водних об’єктах, таких як: річки, канали, озера, водосховища та інші. Для лову риби повинна бути доступна вся ширина водної поверхні. Вся зона змагань, по можливості, повинна мати однакову глибину, з найменшим показником 1,5 метра. Ширина водойми повинна бути не менше ніж двадцять метрів.
2.9.2. Місце проведення змагань по можливості повинно бути прямолінійним і надавати всім учасникам рівні можливості для лову риби. Місце лову має дозволяти розмістити всіх учасників в одну лінію уникаючи, розривів цієї лінії, через будь які перепони, такі як: лінії електропередач, мости та інше. В місці проведення змагань не повинно бути небезпеки, яка може нести загрозу здоров’ю та життю як спортсменів, так і глядачів.
2.9.3. Місце проведення змагань розділяється на чотири зони, а кожна зона на сектори. Кількість секторів має бути достатнім для розміщення заявлених на участь в даному етапі спортсменів.
2.9.4. Організатори змагань спільно з суддівською колегією змагань зобов'язані позначити межі зон на місці проведення змагань - вздовж берегової лінії протягом усіх секторів, на відстані від 2 до 10 метрів від берегової лінії, а також розбити і позначити зони (A, B, C, D) і сектори по кількості (1, 2, 3 і т.д.). Табличка (надпис або позначка) з назвою зони та номером сектора повинна перебувати по центру сектору (А1, А2, … С1, С2 і т.д.).
2.9.5. Довжина місця лову (сектору) встановлюється в залежності від умов берегової лінії і повинна бути не менше 8 (восьми) метрів (мінімальний показник) та не більше 30 метрів (максимальний показник); 20 (двадцять) метрів - оптимальний розмір. Ширина сектору визначається організаторами змагань та повинна забезпечити належні умови спортсмену для участі у змаганнях.
2.9.6. При проведенні змагань зона А, сектор № 1 стоячи обличчям до водної поверхні повинен розміщуватись з лівої сторони, нумерація секторів в зоні має відбуватись зліва на право.
2.9.7. Організатори та суддівська колегія зобов’язані створити технічний коридор для офіційних осіб (організаторів, запасних спортсменів, тренерів, преси, суддів). В коридорі не дозволяється розміщення риболовного оснащення. Відповідальність за безпеку спорядження від його випадкового пошкодження іншими особами несе сам спортсмен.

2.9.8. Два представники (тренери) від команди мають право входу в сектор спортсменів команди. Одночасно в секторі спортсмена може знаходитись лише один представник (тренер) команди. Ці особи повинні мати відповідні розпізнавальні знаки (бейдж, нагрудний номер).
2.9.9. Категорично забороняється розміщувати рибалок на відстані менше ніж 50 метрів від будь-яких електричних споруд (лінії електропередач, трансформатори, високовольтних ліній і т.д.).
2.9.10. Тільки акредитовані у суддівської колегії представники засобів масової інформації мають право входу до технічного коридору. Вхід до секторів представників засобів масової інформації дозволений з дозволу лінійного судді та спортсмена до якого має намір увійти представник масмедіа.

2.10. Жеребкування

2.10.1. Жеребкування має закінчитися не пізніше ніж за 40 хвилин до команди «Вхід в зони».
2.10.2. Суддя згідно заявки оголошує прізвище спортсмена, а представник відповідної команди витягує із закритого мішечка кульку чи інший предмет (монета, папір, та інше) з відповідною зоною. У разі, якщо на жеребкування не прибув представник (тренер) команди, головний суддя проводить жеребкування за його відсутності.
2.10.3. Перед кожним туром жеребкування проводиться окремо для кожної зони. Представник команди тягне із закритого мішечка кульку чи інший предмет (монета, папір, та інше) з певного числа номерів, який рівний кількості секторів в зоні: один номер для спортсмена зони A, один номер для спортсмена зони B і т.д. При цьому жодна команда не повинна займати два крайніх сектора. Команда, що витягла перший сектор в зоні A, тягне жереб у зоні D (якщо між зонами нема розриву) в першу чергу, щоб не допустити потрапляння цієї ж Команди в останній сектор зони D. Якщо між зонами є розриви тоді команда, що витягла перший сектор в зоні A, тягне жереб у зоні В і т.д.
2.10.4. За відсутності розривів між зонами два спортсмени однієї команди не можуть розташовуватися у сусідніх секторах.
2.10.5. Жеребкування другого та всіх наступних турів проводиться у такому порядку, як і перший тур. Команди, що витягли у першому турі крайні сектори не можуть займати їх у другому турі. Представники цих команд тягнуть жереб в першу чергу, щоб не допустити повторного потрапляння спортсменів команд у крайні сектора. Крайніми секторами вважаються сектора перший і останній в зонах (A , B , C , D). Якщо між зонами немає розривів тоді крайніми секторами вважаються перший сектор в зоні А і останній в зоні D.

3. Риболов-спортсмен

3.1.1. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються спортсмени, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря та відповідають вимогам, які визначені в положенні про змагання.
3.1.2. Запасний спортсмен, зазначеній у заявці, може замінити основного за заявою представника (тренера) команди до початку жеребкування кожного туру. Знятий із змагань спортсмен запасним спортсменом не заміняється.
3.1.3. У разі травмування (хвороби) спортсмена під час змагань він може бути замінений запасним спортсменом, який зазначений у заявці команди. Проте, зміна спорядження у такому разі не можлива. Заміна спортсмена на запасного повинна відбуватись за погодженням з головним суддею.
3.1.4. Спортсмен на змаганні зобов'язаний мати стартовий номер, документи, що посвідчують особу.
3.1.5. Носіння стартового номера (бейджа та інше) є обов’язковим.
3.1.6. Під час змагань спортсменам слід утримуватись від паління в секторах (заборона чи дозвіл на паління вирішується на зборах капітанів).
3.1.7. Учасник зобов'язаний знати та дотримуватись цих правил, положення про змагання, під час змагання не створювати гучного шуму та не заважати іншим учасникам.
3.2. Тренер(а) (представник(и))
3.2.1. Тренер повинен знати та дотримуватися цих правил та положення про змагання.
3.2.2. Тренер відповідає за організацію та дисципліну членів своєї команди.
3.2.3. Тренер зобов'язаний бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, де розглядаються питання, пов'язанні з його командою, має право брати участь у жеребкуванні та бути присутнім при зважуванні уловів.
3.2.4. Тренер подає письмову заяву про зміни в команді, а також протести з приводу проведення змагань та суддівства.
3.2.5. Тренер команди, що порушує правила змагань та положення про змагання, рішенням головної суддівської колегії попереджається або відстороняються від участі в змаганні.
3.2.6. При відсутності тренера у команди його функції виконує один із спортсменів команди.

4. Підготовка обладнання

4.1. Кожному спортсмену надається 90 хвилин на підготовку свого спорядження в секторі. Цей час може бути змінений під час наради представників команд та суддівської колегії. Після прибуття на місце проведення змагань спортсмен(и) зобов’язаний скласти своє спорядження на краю сектора, без права входу до сектора (це правило розповсюджується на осіб, які асистують спортсмену у доставці спорядження до сектора). Після розміщення спорядження на краю сектора, будь-яка його підготовка спорядження заборонена до першого сигналу «Вхід в зони». У разі необхідності, з дозволу судді (головного, лінійного) спортсмену дозволяється вхід в сектор до першого сигналу «Вхід в зони», однак без занесення до нього спорядження, виключно для чищення його від зайвої рослинності та сміття.
4.2. Після першого сигналу «Вхід в зону» спортсмени можуть продовжити підготовку прикормки та живих компонентів для перевірки. Підготовка прикормки та живих компонентів може проводитись як в секторі спортсменом так третіми особами поза межами сектору. Така підготовка може продовжуватись до часу подання сигналу «Перевірка прикорми» (сигнал подається за годину до початку стартового годування). Після подачі сигналу, живі компоненти та прикормка повинні розміщуватись в секторі спортсмена, будь-які дії з ними забороняються до часу проведення перевірки прикормки. Після проведення перевірки прикорми забороняється передавати спортсмену будь - яке обладнання за винятком елементів вудилищ взамін зламаних (продуктів харчування, медикаментів), але тільки за посередництва судді.
4.3. Заборонено використовувати ехолоти, інші електронні способи виявлення риби або проміру глибини під час змагань та офіційного тренування.
4.4. Спортсменам забороняється використання навушників, телефонів, рацій.
4.5. Забороняється визначення дистанції лову за допомогою механічних чи електронних пристроїв.

5 . Вимоги, що пред'являються до снастей і спорядження

5.1. Риба повинна зберігатись у садках. Садок повинен мати мінімальний діаметр 40 см для круглої форми садка або мінімальну діагональ 50 см (прямокутна форма) і мінімальну довжину 3,50 метри під час проведення змагань він повинен бути занурений у воду не меншу ніж на 1,5 м. Використання інших засобів для зберігання улову забороняється.
5.2. Снасть для лову риби в обов'язковому порядку повинна бути оснащена годівницею для прикормки, яка може мати різні форми (клітка, овал, паралепітед).

5.3. Всі годівнички незалежно від матеріалу (метал, пластик або інший матеріал), не зважаючи на його форму (циліндрична, паралепітедна та інше) повинні відповідати наступним вимірам:

• Максимальна довжина 7 см, максимальна ширина або діаметр 5 см, мінімальна вага 15 гр;
• Мінімальна довжина 1,5 см, мінімальна ширина або діаметр 1,5 см.

5.4. Годівнички під час ловлі можуть використовуватись як пусті або з прикормкою або/чи з насадкою.

5.5. Довжина вудлища обмежена 4,57 (15 feet) метрами.

5.6. Спортсмен не обмежений у кількості запасних вудлищ. Лов риби повинен відбуватись лише одним вудлищем в будь-який час, яке може перебувати як в руках так і на спеціальній підставці. Таке вудлище повинно бути оснащене котушкою та годівничкою. Гачок на запасному (их) вудлищі (ах) повинен бути пустим так само, як і годівничка (ці).

5.7. Ловля риби годівничками типу «Метод» заборонено.

5.8. Закидання годівничкі без сходження з котушки волосіні (шнура) забороняється. Під час закидання дужка котушки повинна бути відкрита, а волосінь повинна вільно сходити.

5.9. Закорм (стартове годування) можливо здійснювати іншими типами вудлищ ніж фідерні (коропові, кастингові). Проте, безпосередній лов будь-яким іншими вудлищами, окрім фідерних, заборонено.

5.10. Довжина повідця вимірюється від краю годівнички та краєм гачка та повинна становити довжину не менше 50 см (див зразок)


5.11. Дозволяється застосовувати лише прості одинарні гачки. Максимальна ширина гачка від жала до його цівя становить 7 мм (№ 10)

5.12. Риба зараховується у всіх випадках коли вона зловлена на гачок, навіть якщо риба підсічена не за рот. Якщо виловлена риба зірвалась з гачка та впала на землю (платформу, спортсмена, стіл і т.д.) та не доторкнулась води, цю рибу спортсмен може підняти та вона йде до заліку.

5.13. Коли спортсмен спіймав рибу, будь-яка подальша риболовля заборонена поки риба не буде поміщена у садок.

5.14. Під час змагань спортсменам дозволяється користуватися платформами, розміри яких не перевищують 1 метра по довжині і ширині. Платформи, ящики, стільці і т.д., на яких розміщується спортсмен, повинні розташовуватися в одну лінію. Дозволяється занурення передніх ніг у воду, в той же час обов’язковим є знаходження задніх ніг платформи на суші. Поруч з місцем розміщення спортсмена в одну лінію з основною платформою можуть бути встановлені додаткові платформи, столи, призначені виключно для допоміжного устаткування і пристосувань. Під час туру спортсмен може відсунути платформу тільки назад (у бік від води). У разі значного падіння рівня води платформу вперед можна посунути тільки за рішенням суддівської бригади.

5.15. Дозволяється використовувати платформу-плиту в максимальному розмірі 1 x 1 метр.

6. Підготовка прикормки

6.1. Після проведення перевірки прикормки спортсмену забороняється приймати будь-яку живу складову (насадку) та прикормку із-за меж сектору.

6.2 Дозволяються ємності невеликого об’єму з діпами для діпування насадки.

6.3. Спортсмену дозволяється використовувати прикормку та насадку природного (натурального) походження. Насадка та прикормка можуть бути пофарбована та просякнута пахучими речовинами. Заборонено використовувати в прикормці та в якості насадки живу або мертву рибу, ікру, мурашині яйця, а також насадку, яка містить рибопродукти. Забороняється використання пеллетсу, бойлів, гранул як на насадку так і в прикормці.

6.4. В одному турі спортсмен має право використовувати - не більше 12 літрів готової прикормочной суміші (включаючи ароматизатори, грунти, пісок, гравій, глину, рослинні добавки, як то кукурудза, пшениця, конопля і т.д. та інші нетоксичні для фауни добавки) в зволоженому стані, а також з компонентами, що використовуються для ділення мотиля.

Водні личинки (джокер та мотиль) можуть бути пред’явлені не більше ніж в двух ємностях (1/4 насадочного мотиля в банці об’ємом 1/4 літра та 1/4 джокера в банці об’ємом 1/4 літра. Мірні ємності повинні бути пред’явлені в закритому стані. На них не повинно бути слідів стискання. Обмотування мірних ємностей ізолентою (скотч, шнурок та інше) заборонено.

У разі, якщо організаторами змагань буде прийняте рішення щодо зміни об’єму водних личинок в бік зміни загального об’єму мотиля (зазначене положення повинно бути вказане у регламенті змагань) то за цих підстав загальний об’єм насадочного мотиля повинен становити 1/8 літра (банка об’ємом 1/8 літра), а загальних об’єм джокера повинен становити 1/2 літра (банка об’ємом 1/2 літра).

Загальний об’єм черв’яка, які спортсмен може взяти в один тур становить 1/2 літра. Черв’як повинен бути представлений не в подрібненому стані.

Максимальний об’єм живих компонентів, які можливо використати спортсмену становить 2,5 літри. (1/2 літра черв’яка та 1/2 літра водних личинок (джокер та мотиль), включаючи максимальний об’єм мотиля 1/4 літра ).

У разі внесення змін до загального об’єму живих компонентів зазначеного у третьому абзаці цього пункту максимальний об’єм живих компонентів не змінюється, окрім як в частині водних личинок: насадочний мотиль 1/8 літра (банка об’ємом 1/8 літра), джокера повинен становити 1/2 літра (банка об’ємом 1/2 літра).

6.5. Контроль кількості прикормки та тваринної складової має бути розпочатий не пізніше ніж за 45 ( сорок п'ять ) хвилин після сигналу "Вхід в зону" та завершений не пізніше, ніж за 30 (тридцять) хвилин до команди "Стартове годування". Спортсмену забороняється використовувати прикормку та тваринну складову, що не пред'являлась суддям для контролю.

6.6. Вся прикормка, тваринна складова прикормки повинна пред'являтись суддівській колегії у відрі з відмітками, які надають можливість встановити об’єм. Насадка пред’являється у мірних ємностях, відповідних розмірів, які відповідають стандартам F.I.P.S.e.d.
Наявність мірних ємностей, в тому числі відер - це прямий обов’язок спортсмена. У разі, якщо спортсмен, який буде пред’являти живі компоненти у мірних ємностях, які не відповідають стандартам F.I.P.S.e.d. він отримає покарання у вигляді мінус одного балу до його рейтингу в зоні (для прикладу, спортсмен, який не має мірних ємностей чи пред’являє живі компоненти не в мірних банках після завершення туру одержує 5 очок (5 місце) повинен отримати 6 (очок) та 6 місце. Спортсмен, який отримав 6 очок (6 місце) залишається з цією кількістю балів.

6.7. Як виняток із загального правила, не включається до загального контрольованого обсягу прикормки і живого корму:

- Клей для опариша.

6.8. Просіювання прикормки (через сито, решета, голову підсаки та інше) та перемішування (руками, механічним шляхом) заборонено після проведення перевірки прикормки.
Після проведення перевірки прикормки забороняється додаткове зволоження прикормки та землі за допомогою води або будь-якими ліквідами та в будь-який спосіб (руками, розпилювачами, губками на інше). Однак дозволяється додати до прикормки адитиви (в рідкому або сухому вигляді) загальним об’ємом 100 мл. до початку так званого «стартового годування». Після «стартового годування» дозволяється використання тільки спреїв (пульверизаторів) для зволоження прикормки та землі.

Використання в турі адитивів для прикормки в об’ємі більше ніж 100 мл. забороняється.

Обмежень щодо рідини для діпування насадки не має.

6.9. Після завершення офіційного тренування та першого туру змагань категорично забороняється викидати у водойму залишки прикормки.

6.10 Головний суддя, суддя(і), лінійний суддя повинен:

а) Визначити кількість прикорми (визначення кількості прикормки відбувається коли вона готова до використання (зволожена та просіяна) включаючи ароматизатори, грунти, пісок, гравій, глину, рослинні добавки, як то кукурудза, пшениця, конопля і т.д. та інші нетоксичні для фауни добавки) в зволоженому стані, а також з компонентами, що використовуються для ділення мотиля). На виконання команди судді спортсмен зобов’язаний перегорнути прикормку. Будь-які вказівки судді(в) пов’язанні з перевіркою прикормки є обов’язковими для спортсмена.
б) порушення встановлені під час перевірки прикормки караються санкцією визначеною п. 10.4. У разі, якщо спортсмен вчинив повторне порушення під час перевірки прикормки «рецидив», до нього застосовується санкція визначена п. 10.7.


7. Права та обов'язки спортсменів

7.1. Спортсмени зобов'язані дотримуватися правил любительського та спортивного рибальства, що стосуються охоронюваних видів риб. У разі вилову риби, що занесена до Червоної книги України, вона повинна бути негайно випущена до водойми. Зазначена інформація повинна бути доведена до відома представникам команд на зборах капітанів, які в свою чергу повинні проінформувати членів своїх команд.

7.2. Під час підготовки та безпосередньо ловлі спортсменах заборонено одержувати сторонню допомогу, в тому числі від тренера. Однак, не забороняється надання медичної допомоги. Тренер не вправі допомагати спортсмену жодним чином, окрім які давати усні рекомендації та вказівки.

7.3. Спортсмени зобов'язані з повагою ставиться до суддів змагань, виконувати їх вказівки. У разі незгоди з діями судді (в) спортсмен, представник команди праві подати протест

7.4. Забороняється вживання алкоголю спортсменами під час проведення змагань.

7.5. Куріння на змаганнях обмежена. Судді зобов'язані стежити за тим, щоб інші учасники змагань, а також глядачі, не палили в безпосередній близькості від секторів спортсменів.

8. Змагання

8.1. У разі травмування спортсмена з дозволу судді він може бути замінений запасним спортсменом, який зазначений у заявці. Однак заміна обладнання не проводиться.

8.2. Тренер або інший член команди (координатор, запасний) мають доступ до секторів спортсменів своєї команди. Тренер, координатор, запасний повинні мати відповідні розпізнавальні знаки. Інші особи не мають права входити в сектор спортсмена під час підготовки та проведення змагань, за винятком суддів та представників ЗМІ (з дозволу судді та спортсмена).

8.3. Забороняється навмисне багріння риби, навмисне збивання риби з гачка і її грубе зривання, що викликає травмування.

8.4. Спортсмени мають право підготувати будь - яку кількість вудилищ. Однак рибалити можливо лише одним вудлищем, яке спортсмен повинен тримати у руці або розмістити на спеціальній підставці. Це вудлище повинно бути оснащене котушкою та годівничкою, яка під час лову може бути пустою, може бути заповнена живим компонентом, насадкою (кукуруза, конопля та інше) та/або прикормкою. Запасні вудлища можуть бути оснащені повідцями, однак на гачку не повинно бути насадки, а годівничка(і) не повинні бути заповнена (і).

8.5. Спортсмени можуть використовувати виділений їм сектор за своїм розсудом. Заборонено входити в сектор інших спортсменів. Спорядження, вудлища можуть бути поза межами сектора спортсмена та перебувати на межі сусіднього спортсмена тільки з дозволу спортсмена з відповідного сектора.

8.6. У своєму секторі спортсмени повинні пересуватися спокійно і без зайвого шуму.

8.7. Учаснику дозволяється залишати свій сектор після команди «Перевірка прикормки» і до проведення зважування тільки з дозволу зонального судді.

8.8 . Забороняється кидати прикормку в сусідні сектора.

8.9. Фотографи та оператори мають право входити в сектор спортсмена тільки з дозволу самого спортсмена та зонального судді.

8.10. Якщо спортсмени спіймали рибу та їх волосінь (шнур) перетнулись, риба, яку вони спіймали, йде до заліку, якщо під час підйому риби з води волосінь (шнур) спортсменів стала вільною. Однак якщо волосінь (шнур) будуть переплутані після того як риба спіймана та піднята з води, піймана риба не йде до заліку та негайно повинна бути відпущена у воду.

8.11. Після сигналу (першого) «Вхід в сектор» спортсмен має право входу до сектору. Рибалкам, яка знаходяться в зоні змагань заборонено готувати спорядження (оснащати вудлища, в'язати повідці тощо) до того часу, поки не прозвучить сигнал «Вхід в сектор», після чого спортсмен може розпочати підготовку.

8.12. Другий сигнал дається за п’ять хвилин до початку перевірки прикормки та насадки.

8.13. За третім сигналом «Перевірка прикормки», який повинен бути даним за одну годину до стартового годування, спортсмени повинні підготувати прикорму та живі компоненти до перевірки, а саме: виставити на край сектора та припинити будь-які дії з прикормкою та живими компонентами.

8.14. Після четвертого сигналу спортсмени можуть почати «Стартове годування». В проміжку часу між другим та четвертим сигналом, так під час «Стартового годування» використання пульверизаторів (спреїв) дозволяється тільки з метою збереження насадки живого походження.

8.15. П’ятий сигнал означає «Початок лову» після чого спортсмени можуть починати ловити.

8.16. Тривалість офіційних змагань (чемпіонати та кубки України) становить 2 тури тривалістю по (5) п’ять годин кожний (рекомендовані години змагань з 09 год. до 14 год.);

8.17. Шостий сигнал означає, що залишилось (5) п’ять хвилин до фінішу ловлі.

8.18. Сьомий сигнал сповіщає про закінчення ловлі; після сигналу, тільки риба, яка спіймана та витягнута з води, в тому числі, яка заведена до підсаки йде до заліку.

8.19. Сектор ловлі після закінчення туру повинен бути прибраний спортсменом. Забороняється під час туру жбурляти будь-яке сміття в воду.

8.20. Оголошення результатів та нагородження переможців повинно відбуватися не пізніше ніж за одну годину після завершення зважування, якщо іншого не передбачено положенням.

9. Зважування
9.1. Процедура зважування повинна бути проведена чотирма представниками суддівської колегії. Одна особа відповідальна за зважування. Інша за запис даних до протоколу змагань. Двоє осіб відповідальні за всі інші маніпуляції.
В кожній зоні повинна використовуватись виокремлена вага. Для зважування риби необхідно використовувати тару в якій наявні отвори для стікання води. Результат зважування повинен вказуватись в грамах.
Коли в улові наявні дрібна риба, яка не реєструється на вагах (шкала показує «0» ), залік таких спортсменів проводиться на підставі кількості зловленої риби, а їх рейтинг визначається після тих спортсменів в яких відбулось зважування за допомогою ваг.
9.2. До приходу представників суддівської колегії для зважування, спортсмен повинен тримати свій садок у воді. Представники суддівської колегії делеговані для зважування повинні шанобливо ставитися до риби, яку зважуються; риба повинна бути зважена, а не порахована; спортсмен розписується в протоколі, якщо у нього немає претензій до правильності визначення ваги улову.

9.3. Спортсмен повинен бути присутнім при зважуванні з метою відстеження процесу зважування та підписання протоколу, в якому вказується вага його улову. Після підписання протоколу ніякі претензії щодо ваги улову не приймаються.

9.4. Після зважування спортсмен поміщає зважену рибу назад в свій садок та кладе садок у воду. Рибу випускають лише по команді головного судді.

9.5. Спортсмен залишається у своєму секторі до закінчення зважування. З дозволу Зонального суддя спортсмен може вийти зі свого сектора, що б стежити за зважуванням інших спортсменів своєї зони.

9.6. Після закінчення процедури зважування в зоні, старший суддівської колегії відповідальної за зважування дає команду «рибу в воду». Після закінчення процедури зважування та повернення риби до води та протокол зважування підписаних спортсменами, жодних зауважень щодо процедури зважування не приймається.

10 . Санкції які можуть бути застосовані до спортсменів

10.1. Всі порушення правил і попередження повинні бути доведені до відома суддівської колегії, яка має право відсторонити спортсмена або команду від участі в змаганнях. Правом винесення дискваліфікації володіє тільки президія суддівської колегії. Спортсмен, щодо якого винесено санкції, повинен бути негайно про це проінформований.

10.2. За порушення правил спортсмену виноситься усне зауваження. Спортсмен зобов'язаний негайно усунути причину, яка спричинила винесення даної санкції. У разі повторного зауваження воно прирівнюється до попередження і заноситься в протокол.

10.3. Зауваження виноситься спортсмену в наступних випадках:
- порушення в оформленні заявки;
- установка платформи та іншого обладнання з порушенням рішення суддівської колегії;
- створення перешкод іншим спортсменам при переміщенні в своєму секторі;
- втручання в роботу судді, грубість і сперечання з суддею;
- навмисне збивання риби з гачка і її грубе зривання, що викликає травмування.

10.4. Попередження виноситься спортсмену за наступні порушення правил:
-порушення встановленого порядку розташування в секторах;
- не виконання пункту 3.1.7. Правил;
- порушення порядку підготовки обладнання;
- використання садків, які не відповідають вимогам правил;
- порушення порядку підготовки прикормки для лову;
- пред'явлення на контроль насадки не в мірній тарі;
- порушення правил стартового годування;
- практична допомога сторонніх осіб, включаючи тренера команди;
- вхід у воду без дозволу судді;
- вихід з сектора без дозволу судді після перевірки прикормки;
- викидання у водойму залишків прикормки, виливання води використаної в технічних цілях ();
- вхід в сектор до сигналу, що дозволяє розміщення по секторах, окрім випадків дозволеним головним суддею;
- прийняття від сторонніх осіб продуктів, води, прикормки і т.д. без посередництва судді;
- внесення в улов риби, спійманої після сигналу «Фініш» та риби в порядку визначено у пункті 8.11. У цьому випадку судді вилучають з улову одну найбільшу рибу і проводять зважування без неї;
- порушення правил зважування улову;
- вживання алкоголю під час проведення туру змагань (в місці проведення змагання: місце збору, реєстрації, жеребкування, зважування уловів, побудови учасників, в секторах і в безпосередній близькості від секторів та зон змагань)
- повторне порушення пункту правил, що спричинило санкцію «Зауваження».

10.6. Попередження виноситься команді за наступні порушення правил:
- у разі підтасовування підсумків змагань одним із спортсменів команди;

10.7. Санкція зняття з змагання виноситься спортсмену за такі порушення:
- підтасовування підсумків змагань;
- відсутність лікарської відмітки про допуск до змагань;
- використання снастей, обладнання, насадки, прикормки, не передбачених даними правилами;
- приховування прикормки і насадки від контролюючих суддів в своєму секторі;
- відсутність садка;
- допомога сторонніх осіб (в т.ч. тренера) в виведенні й витяганні риби з води;
- навмисне багріння риби;
- повторне порушення правил після попередження ;
- знаходження на змаганнях у нетверезому стані, та вчинення інших дій, що ображають суспільну моральність.

10.8. Команда може бути знята зі змагань у наступних випадках:
- за знаходження спортсменів команди в нетверезому стані, в зоні проведення змагань (у секторах, зборах ... ) ображаючи громадську мораль і принижує людську гідність;
- тренування команди в зоні проведення змагань під час заборони на тренування (заборона про проведення тренувань в зоні змагань має бути прописана в регламенті змагань. Заборона на тренування в зоні змагань встановлюється на 14 днів так, щоб строк такої заборони спливав за два дні до офіційного тренування).

10.9. Попередження, винесене спортсмену, дійсно протягом поточного сезону. При новому порушенні правил воно розглядається як повторне, і суддівська колегія виносить рішення, керуючись переліком санкцій. Попередження, отримане командою, дійсно до кінця сезону.

10.10. Розгляд порушень правил змагань та рішення про санкції оформляється протоколом. Винесена спортсмену санкція заноситься в протокол змагання і виписку з нього.

10.11. Спортсмен, помічений в підтасовуванні підсумків змагання, знімається зі змагань з винесенням на розгляд президії суддівської колегії ФРСУ питання про подальшу дискваліфікації на календарний рік з моменту винесення дискваліфікації. Спортсмени, двічі помічені в підтасовуванні результатів, можуть бути дискваліфіковані з безстроковим позбавленням права їхньої участі на будь-яких змаганнях. Команді, за яку виступав порушник, в обох випадках присвоюється останнє місце.


11 . Класифікація

11.1 . Класифікація у командному заліку.

Рейтинг за зонами або пів зонами складається на основі ваги (1 бал за грам)

У разі, якщо участь бере не більше 25 команд, рейтинг повинен бути зроблений по зонам. У разі, якщо 26 команд учасниць або більше, кожна зона повинна складатись з двох пів зон. У випадку непарної кількості рибалок (наприклад: 2 пів зони з 27 командами-учасницями: рибалка, розташований за порядковим номером 14, обліковується в обох пів зонах. Однак йому буде присвоєно місце, яке він отримав в пів зовні з найменшим числом (від 1 до 14) відповідно до свого рейтингу, тоді як оцінка, отримана в іншому секторі (від 14 до 27), враховується для рейтингу рибалок у цій пів зоні. Якщо спортсмен посідає 3 -е місце в пів зоні в секторах з 14 до 27, інші учасники мають наступний рейтинг 1- (місце) , 2-(місце) , 4-(місце) , 5-(місце) , 6-(місце) , 7-(місце) , 8-(місце), 9-(місце), 10-(місце), 11-(місце) , 12-(місце), 13-(місце) та 14-(місце) ).

Перший тур. - За сумою місць, зайнятих спортсменами однієї команди у своїх зонах. При рівності ваги уловів в одній зоні спортсменам, що мають однакову вагу, зараховується місце, рівне середньому арифметичному суми місць, що вони повинні були поділити.
Приклад 1: два спортсмени, що претендують на 5 - е місце отримують (5 +6) / 2 = 5.5 місце кожен.
Приклад 2: три спортсмени, що претендують на 8 - е місце, отримують (8 +9 +10 ) / 3 = 9 місце кожен.
- Команда, що отримала найменшу суму місць, вважається першою і так далі по порядку.
- Спортсмен, який залишився без улову, отримує місце, рівне середньому арифметичному для місць, в діапазоні яких знаходяться такі ж спортсмени (без улову) його зони.
Приклад 1 : 24 спортсмени в зоні, 12 зайняли перші 12 місць за своїми уловами, 12 інших залишилися без улову і отримують ( 13 +24 ) / 2 = 18.5 місце кожен.
Приклад 2 : 20 спортсменів в зон, з них 18 зайняли місця з 1 -го по 18 - е , а двоє залишилися без улову і отримують (19 +20) / 2 = 19.5 місце кожен.
- Якщо в зоні один спортсмен залишився без улову, то він отримує останнє місце в даній зоні.
- Якщо спортсмен не брав участі в турі він отримує останнє місце плюс один бал.

Другий тур.
Класифікація ідентична першому туру.
Всі інші тури.
Класифікація ідентична першому туру.

11.2 . Підведення результатів змагань.
а ) Підраховується сума місць, зайнятих за всі тури спортсменами основного складу команди (які виходили в тур, в тому числі у разі виходу запасного). Команда, що набрала найменшу суму місць, вважається першою, і так далі по порядку.
б) У разі рівності сум місць у двох або декількох команд більш високе місце займає команда, що має найбільшу сумарну вага уловів, показаних спортсменами основного складу цієї команди за всі тури.
в) У разі рівності сумарної ваги уловів перевагу отримує команда, яка має у своєму активі найбільшу кількість зайнятих перших місць спортсменами в зонах.

11.3. Класифікація в особистому заліку.
- Підсумовуються місця спортсмена за всі тури, спортсмен, що набрав найменшу суму місць в зоні чи пів зоні, оголошується переможцем в особистому заліку і так далі по порядку.
- У разі рівності суми місць у двох і більше спортсменів, більш високе місце займає спортсмен, що має більшу сумарну вагу особистого улову за всі тури.
- У разі рівності сумарної ваги улову за всі тури, більш високе місце займає спортсмен, що має в своєму активі найбільшу кількість зайнятих перших місць в зонах.
- Спортсмени, що брали участь лише в одному турі, займають місця в кінці турнірної таблиці особистого заліку згідно з порядком зайнятих ними місць.
11.4. У випадку відсторонення спортсмена від змагань або дискваліфікації йому нараховується кількість очок, яка дорівнює кількості команд - учасниць плюс одне очко. У цьому випадку спортсмени, які йдуть в заліку за ним зберігають свої початкові місця.
11.5. Розподіл місць та підбиття підсумків змагань здійснює суддівська колегія змагань.
11.6. Команда повинна бути присутня на відкритті та нагородженні в повному складі, якщо це неможливо, головний суддя змагань повинен бути проінформований.

12 . Дії під час грози
12.1. Якщо гроза починається до або під час підготовки до лову жоден учасник не повинен знаходитися в своєму секторі, а також готувати своє спорядження. Спеціальним сигналом подається команда покинути свої місця або призупинити підготовку. Якщо атмосферні умови дозволяють продовжити тур в рамках графіку змагань у відповідних день, проведення туру може бути відновлено, або скорочено по тривалості. Якщо атмосферні умови не поліпшуються або графік змагань відповідного дня не дозволяє продовження проведення туру, в цих випадках результати туру анулюються.
12.2. Якщо гроза починається під час лову у цьому випадку за рішенням головного судді проводиться негайна зупинка змагань подачею спеціального сигналу. Спортсмени повинні покинути свої сектори і переміститися в укриття. Якщо дозволяють атмосферні умови, змагання можуть бути поновлені, при цьому спочатку подається сигнал, що дозволяє спортсменам зайняти місця в своїх секторах, після чого через 5 хвилин подається сигнал до продовження лову. Тривалість змагань може бути скорочена, якщо розпорядок дня не дозволяє продовжити його до повної запланованої тривалості туру.

12.3. Результати туру вважаються дійсними, якщо його тривалість склала не менше 2 годин, інакше результати туру анулюються.


Заключні положення

У разі виникнення суперечностей між національними правилами та офіційними (міжнародними ) правилами лову риби фідером F.I.P.S.e.d. застосовуються міжнародні правила за виключенням тих їх положень, які в силу національного законодавства України не можуть бути пристосовані до міжнародних правил.
У разі якщо міжнародні правила після проведення офіційних заходів F.I.P.S.e.d. піддаються зміні вони імплементуються в національні правила, окрім тих частин, що в силу національного законодавства не можуть бути пристосовані до міжнародних правил. Зміни в національні правила після офіційних заходів F.I.P.S.e.d. доводяться до відома керівником напрямку не пізніше ніж за два тижні до перших національних змагань (чемпіонат або кубок України).
Для імплементації в національні правила з лову риби фідером міжнародних правил після їх змін не потребується ухвалення додаткового рішення.
З дня опублікування на сайті F.I.P.S.e.d. міжнародних правил з лову риби фідером вони автоматично імплементуються в національні, за виключенням тих частин, що в силу національного законодавства не можуть бути пристосовані до міжнародних правил.

« Последнее редактирование: 29 Апрель 2019, 02:39:08 от Mihay »
Записан
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ХОББИ - НЕ ЧЕЛОВЕК!